XXVI sesja Rady Powiatu Zgierskiego

w dniu 2020-12-11, godz. 16:00

1.Otwarcie XXVI sesji Rady Powiatu Zgierskiego.

Głosowanie (Głosowanie testowe.)

2.Uwagi do porządku obrad XXVI sesji.

Głosowanie (Wprowadzenie do porządku obrad punktu 6...)Głosowanie (Wprowadzenie do porządku obrad punktu 7...)Głosowanie (Wprowadzenie do porządku obrad punktu 8...)Głosowanie (Wprowadzenie do porządku obrad punktu 9...)

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XXV sesji.)

4.Wnioski i oświadczenia radnych.

5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVI/193/20 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Zgierskiego na rok 2020.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwa...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVI/193/20 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Zgierskiego na rok 2020 – druk B.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwa...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia przez Powiat Zgierski w 2020 roku pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia przez Powiat Zgierski w 2020 roku pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVI/192/20 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zgierskiego na lata 2020-2029.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwa...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Miasto Głowno prowadzenia zadań publicznych Powiatu Zgierskiego w zakresie zarządzania drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miasta Głowna oraz udzielenia dotacji przez Powiat Zgierski dla Gminy Miasto Głowno w celu realizacji przejętych zadań.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia G...)Głosowanie (Wniosek o zamknięcie dyskusji.)

11.Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Miasto Ozorków prowadzenia zadań publicznych Powiatu Zgierskiego w zakresie zarządzania drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miasta Ozorków oraz udzielenia dotacji przez Powiat Zgierski dla Gminy Miasto Ozorków w celu realizacji przejętych zadań.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia G...)Głosowanie (Wniosek o zamknięcie dyskusji.)

12.Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu Zgierskiego o działalności między sesjami Rady Powiatu.

13.Informacja Starosty Zgierskiego o pracach Zarządu i wykonaniu uchwał Rady w okresie między sesjami.

14.Zamknięcie obrad XXVI sesji Rady Powiatu Zgierskiego.