XXVIII sesja Rady Powiatu Zgierskiego

w dniu 2021-01-29, godz. 10:00

1.Otwarcie XXVIII sesji Rady Powiatu Zgierskiego.

Głosowanie (Głosowanie testowe)

2.Uwagi do porządku obrad XXVIII sesji.

Głosowanie (Wprowadzenie do porządku obrad pkt 11 w...)Głosowanie (Wprowadzenie do porządku obrad pkt 12 w...)Głosowanie (Wprowadzenie do porządku obrad pkt 13 w...)Głosowanie (Wprowadzenie do porządku obrad pkt 14 w...)Głosowanie (Wniosek o zdjęcie z porządku obrad pkt 1...)

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XXVII sesji.)

4.Wnioski i oświadczenia radnych.

5.Przyjęcie sprawozdania Starosty Zgierskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Zgierskiego za rok 2020.

Głosowanie (Przyjęcie sprawozdania Starosty Zgierski...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji wzywającej do podjęcia uchwały związanej ze szczepieniami na COVID-19.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie w roku 2021 Gminie Miasto Zgierz organizacji Igrzysk Dzieci, Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Licealiady.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie w roku 2021 Gminie Aleksandrów Łódzki organizacji Igrzysk Dzieci, Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Licealiady w czwórboju lekkoatletycznym, biegach przełajowych i lidze lekkoatletycznej.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej Specjalnej przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Zgierzu.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwi...)

10.Przyjęcie stanowiska Rady Powiatu Zgierskiego w związku z planami Zarządu Województwa Łódzkiego dotyczącymi zmian funkcjonowania filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. T. Kotarbińskiego.

Głosowanie (Przyjęcie stanowiska Rady Powiatu Zgiers...)Głosowanie (Wniosek o zdjęcie z porządku obrad pkt 1...)Głosowanie (Wprowadzenie do porządku obrad pkt 10 w...)Głosowanie (Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad...)Głosowanie (Głosowanie testowe)Głosowanie (Wniosek o zamknięcie dyskusji.)

11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/275/20 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Zgierskiego na rok 2021.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/274/20 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zgierskiego na lata 2021-2036.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Powiatu Zgierskiego.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia...)Głosowanie (Wniosek o zamknięcie dyskusji.)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji dotyczącej budowy chodnika w Ustroniu.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przekazania p...)

15.Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu Zgierskiego o działalności między sesjami Rady Powiatu.

16.Informacja Starosty Zgierskiego o pracach Zarządu i wykonaniu uchwał Rady w okresie między sesjami.

17.Zamknięcie obrad XXVIII sesji Rady Powiatu Zgierskiego.