XXIX sesja Rady Powiatu Zgierskiego

w dniu 2021-02-26, godz. 10:00

1.Otwarcie XXIX sesji Rady Powiatu Zgierskiego.

Głosowanie (Głosowanie testowe)

2.Uwagi do porządku obrad XXIX sesji.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji.)

4.Wnioski i oświadczenia radnych.

5.Przyjęcie informacji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi o działalności Inspekcji na obszarze Powiatu Zgierskiego.

Głosowanie (Przyjęcie informacji Wojewódzkiego Inspe...)

6.Informacja dotycząca sytuacji związanej z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów na parkingu strzeżonym dla pojazdów usuniętych z dróg z terenu Powiatu Zgierskiego w latach 2000-2015.

7.Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Zgierski za rok 2020.

8.Informacja o działalności promocyjnej Powiatu Zgierskiego w roku 2020 i zamierzeniach na rok 2021.

9.Informacja o udziale Powiatu Zgierskiego w Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego.

10.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Zgierskim na lata 2021–2023.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Pro...)Głosowanie (Wniosek, aby w załączniku do uchwały w t...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Zgierskiego na lata 2021–2022.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Pro...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Zgierskim na lata 2021–2025.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Pro...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/275/20 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Zgierskiego na rok 2021.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/274/20 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zgierskiego na lata 2021-2036.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

15.Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu Zgierskiego o działalności między sesjami Rady Powiatu.

16.Informacja Starosty Zgierskiego o pracach Zarządu i wykonaniu uchwał Rady w okresie między sesjami.

17.Zamknięcie obrad XXIX sesji Rady Powiatu Zgierskiego.