XXXI sesja Rady Powiatu Zgierskiego

w dniu 2021-04-20, godz. 16:00

1.Otwarcie XXXI sesji Rady Powiatu Zgierskiego.

Głosowanie (Głosowanie testowe.)

2.Uwagi do porządku obrad XXXI sesji.

Głosowanie (Wniosek o zamianę pkt 4 z pkt 5 porządku...)

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XXX sesji.)

4.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Zgierskiego w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/275/20 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Zgierskiego na rok 2021.

Głosowanie (Podjęcie uchwały Rady Powiatu Zgierskieg...)

5.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Zgierskiego w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/274/20 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zgierskiego na lata 2021-2036.

Głosowanie (Podjęcie uchwały Rady Powiatu Zgierskieg...)

6.Wnioski i oświadczenia radnych.

7.Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu Zgierskiego o działalności między sesjami Rady Powiatu.

8.Informacja Starosty Zgierskiego o pracach Zarządu i wykonaniu uchwał Rady w okresie między sesjami.

9.Zamknięcie obrad XXXI sesji Rady Powiatu Zgierskiego.