XIX sesja Rady Powiatu Zgierskiego

w dniu 2020-05-29, godz. 10:00

1.Otwarcie XIX sesji Rady Powiatu Zgierskiego.

2.Uwagi do porządku obrad XIX sesji.

Głosowanie (Wprowadzenie do porządku obrad pkt 14 w...)

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.)

4.Oświadczenia i wnioski radnych.

5.Przyjęcie rocznego sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Zgierzu i informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego.

Głosowanie (Przyjęcie rocznego sprawozdania z działa...)

6.Przyjęcie informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu o stanie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej oraz zagrożeniach pożarowych Powiatu Zgierskiego.

Głosowanie (Przyjęcie informacji Komendanta Powiatow...)

7.Przyjęcie sprawozdania z realizacji uchwały Nr VIII/72/15 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i ochrony bezpieczeństwa obywateli na lata 2015-2019 pod nazwą "Bezpieczny Powiat Zgierski".

Głosowanie (Przyjęcie sprawozdania z realizacji uchw...)

8.Przyjęcie sprawozdania z realizacji uchwały Nr LI/549/18 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 26 października 2018 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Zgierskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.

Głosowanie (Przyjęcie sprawozdania z realizacji uchw...)

9.Przyjęcie sprawozdania z realizacji uchwały Nr XXXVIII/408/17 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 27 października 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego powiatowego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2018-2020.

Głosowanie (Przyjęcie sprawozdania z realizacji uchw...)

10.Przyjęcie informacji o przebiegu oraz stopniu zaawansowania prac związanych z pozyskiwaniem środków pomocowych na planowane zadania inwestycyjne w Powiecie Zgierskim.

Głosowanie (Przyjęcie informacji o przebiegu oraz st...)

11.Przedstawienie raportu o stanie Powiatu Zgierskiego za rok 2019.

12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/158/19 Rady Powiatu Zgierskiego w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Powiatu Zgierskiego na rok 2020.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVI/193/20 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Zgierskiego na rok 2020.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działania Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia...)

15.Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu Zgierskiego o działalności między sesjami Rady Powiatu.

16.Informacja Starosty Zgierskiego o pracach Zarządu i wykonaniu uchwał Rady w okresie między sesjami.

17.Zamknięcie obrad XIX sesji Rady Powiatu Zgierskiego.