XXI sesja Rady Powiatu Zgierskiego

w dniu 2020-08-05, godz. 13:00

1.Otwarcie XXI sesji Rady Powiatu Zgierskiego.

2.Uwagi do porządku obrad XXI sesji.

Głosowanie (Wprowadzenie do porządku obrad punktu 9...)Głosowanie (Wprowadzenie do porządku obrad punktu 10...)Głosowanie (Wprowadzenie do porządku obrad punktu 11...)Głosowanie (Wprowadzenie do porządku obrad punktu 12...)

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XX sesji.)

4.Wnioski i oświadczenia radnych.

5.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Miastu Zgierz na dofinansowanie organizowania międzygminnego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Zgierskiego.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia p...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia przez Powiat Zgierski w 2020 roku pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVI/192/20 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zgierskiego na lata 2020-2028.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwa...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVI/193/20 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Zgierskiego na rok 2020.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwa...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVI/193/20 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Zgierskiego na rok 2020 druk B.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwa...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie przekazania Gminie Parzęczew zarządzania drogą powiatową Nr 3705 E relacji Parzęczew – gr. powiatu (Budzynek), gm. Parzęczew, w szczególności w zakresie wykonania nakładki asfaltowej w pasie drogi powiatowej Nr 3705 E w ramach zadania współfinansowanego ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przekazania G...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Powiat Zgierski mienia Skarbu Państwa – nieruchomości położonych w Zgierzu, obręb Z – 113, stanowiących część ul. Kasprowicza.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

12.Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu Zgierskiego o działalności między sesjami Rady Powiatu.

13.Informacja Starosty Zgierskiego o pracach Zarządu i wykonaniu uchwał Rady w okresie między sesjami.

14.Zamknięcie obrad XXI sesji Rady Powiatu Zgierskiego.