XXII sesja Rady Powiatu Zgierskiego

w dniu 2020-08-17, godz. 10:00

1.Otwarcie XXII sesji Rady Powiatu Zgierskiego.

2.Uwagi do porządku obrad XXII sesji.

Głosowanie (Wprowadzenie do porządku obrad punktu 7...)

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XXII sesji.)

4.Wnioski i oświadczenia radnych.

5.Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy radnej Lidii Elert zatrudnionej w Domu Pomocy Społecznej w Ozorkowie.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia...)Głosowanie (Wniosek o zamknięcie dyskusji.)

6.Podjęcie uchwały w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Łódzkiego.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zaskarżenia r...)Głosowanie (Wniosek o zamknięcie dyskusji.)

7.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Zarządu Powiatu Zgierskiego.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia...)

8.Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu Zgierskiego o działalności między sesjami Rady Powiatu.

9.Informacja Starosty Zgierskiego o pracach Zarządu i wykonaniu uchwał Rady w okresie między sesjami.

10.Zamknięcie obrad XXII sesji Rady Powiatu Zgierskiego.