XXIII sesja Rady Powiatu Zgierskiego

w dniu 2020-09-25, godz. 13:00

1.Otwarcie XXIII sesji Rady Powiatu Zgierskiego.

2.Uwagi do porządku obrad XXIII sesji.

Głosowanie (Wprowadzenie do porządku obrad pkt 14 w...)Głosowanie (Wprowadzenie do porządku obrad pkt 15 w...)Głosowanie (Zdjęcie z porządku obrad pkt 9.)

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XXII sesji.)

4.Wnioski i oświadczenia radnych.

5.Przyjęcie informacji Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu o stanie bezrobocia w Powiecie Zgierskim.

Głosowanie (Przyjęcie informacji Powiatowego Urzędu...)

6.Przyjęcie sprawozdania z realizacji uchwały Nr VIII/69/15 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia programu promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy Powiatu Zgierskiego na lata 2015-2020.

Głosowanie (Przyjęcie sprawozdania z realizacji uchw...)

7.Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za I półrocze 2020 roku.

Głosowanie (Przyjęcie informacji o przebiegu wykonan...)

8.Przyjęcie informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zgierskiego na lata 2020-2028 za I półrocze 2020 roku.

Głosowanie (Przyjęcie informacji o kształtowaniu się...)

9.Zajęcie stanowiska w sprawie nieuwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w stosunku do uchwały Nr XXII/244/20 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 17 sierpnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Zarządu Powiatu Zgierskiego.

Głosowanie (Zajęcie stanowiska w sprawie nieuwzględn...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Łodzi skargi na uchwałę Nr XXII/244/20 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 17 sierpnia 2020 r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przekazania W...)

11.Podjęcie uchwały Akt likwidacji samorządowej instytucji kultury - Centrum Kultury Powiatu Zgierskiego.

Głosowanie (Zdjęcie z porządku obrad projektu uchwał...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łódzkiemu Wschodniemu.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia po...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVI/193/20 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Zgierskiego na rok 2020.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)Głosowanie (Wniosek o zamknięcie dyskusji.)

14.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVI/192/20 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zgierskiego na lata 2020-2029.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

15.Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu Zgierskiego o działalności między sesjami Rady Powiatu.

16.Informacja Starosty Zgierskiego o pracach Zarządu i wykonaniu uchwał Rady w okresie między sesjami.

17.Zamknięcie obrad XXIII sesji Rady Powiatu Zgierskiego.