XXIV sesja Rady Powiatu Zgierskiego

w dniu 2020-10-30, godz. 10:00

1.Otwarcie XXIV sesji Rady Powiatu Zgierskiego.

2.Uwagi do porządku obrad XXIV sesji.

Głosowanie (Wprowadzenie do porządku obrad punktu 11...)Głosowanie (Wprowadzenie do porządku obrad punktu 13...)Głosowanie (Wprowadzenie do porządku obrad punktu 14...)

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XXIII sesji.)

4.Wnioski i oświadczenia radnych.

5.Przyjęcie informacji z działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Zgierzu na terenie Powiatu Zgierskiego.

Głosowanie (Przyjęcie informacji z działalności Powi...)

6.Organizacja oświaty w Powiecie Zgierskim z uwzględnieniem wyników egzaminów zewnętrznych.

7.Przedstawienie informacji przez Przewodniczącego Rady Powiatu Zgierskiego oraz Starostę Zgierskiego, o której mowa w art. 25c ust. 12 ustawy o samorządzie powiatowym.

8.Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Powiatu Zgierskiego.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia te...)

9.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Powiatu Zgierskiego w sprawie zamiaru likwidacji Centrum Kultury Powiatu Zgierskiego.

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Ra...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVI/193/20 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Zgierskiego na rok 2020.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVI/193/20 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Zgierskiego na rok 2020 - druk B.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVI/192/20 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zgierskiego na lata 2020-2029.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Zgierskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Zgierski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia pr...)

14.Przyjęcie stanowiska Rady Powiatu Zgierskiego w sprawie oświadczenia Stowarzyszenia „Samorządy dla Polski”.

Głosowanie (Przyjęcie stanowiska Rady Powiatu Zgiers...)Głosowanie (Wniosek o zdjęcie z porządku obrad pkt 1...)Głosowanie (Wniosek o zamknięcie dyskusji.)

15.Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu Zgierskiego o działalności między sesjami Rady Powiatu.

16.Informacja Starosty Zgierskiego o pracach Zarządu i wykonaniu uchwał Rady w okresie między sesjami.

17.Zamknięcie obrad XXIV sesji Rady Powiatu Zgierskiego.