XXV sesja Rady Powiatu Zgierskiego

w dniu 2020-11-27, godz. 10:00

1.Otwarcie XXV sesji Rady Powiatu Zgierskiego.

2.Uwagi do porządku obrad XXV sesji.

Głosowanie (Wprowadzenie do porządku obrad punktu 17...)

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Po...)

4.Wnioski i oświadczenia radnych.

5.Sprawozdanie z realizacji zadań powiatu powierzonych w drodze uchwał innym podmiotom.

6.Przyjęcie sprawozdań z działalności stałych komisji Rady Powiatu Zgierskiego.

Głosowanie (Przyjęcie sprawozdania z działalności Ko...)Głosowanie (Przyjęcie sprawozdania z działalności Ko...)Głosowanie (Przyjęcie sprawozdania z działalności Ko...)Głosowanie (Przyjęcie sprawozdania z działalności Ko...)Głosowanie (Przyjęcie sprawozdania z działalności Ko...)Głosowanie (Przyjęcie sprawozdania z działalności Ko...)Głosowanie (Przyjęcie sprawozdania z działalności Ko...)Głosowanie (Przyjęcie sprawozdania z działalności Ko...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Zgierskiego na rok 2021.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Zgierskiego na rok 2021.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Zgierskiego na rok 2021.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia roz...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Powiatowego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „P...)Głosowanie (Wniosek, aby w załączniku do uchwały w r...)Głosowanie (Wniosek, aby w załączniku do uchwały w r...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wysokości opł...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/217/20 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie uchwalenia planu finansowego realizacji zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na rok 2020.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodziny zastępczej zawodowej oraz prowadzącego rodzinny dom dziecka.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie podniesienia...)Głosowanie (Wniosek o zdjęcie z porządku obrad pkt 1...)Głosowanie (Wniosek o zamknięcie dyskusji.)

14.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XII/106/19 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 27 września 2019 r. w sprawie utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej w Dąbrówce Strumiany.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/319/12 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie nadania Statutu Domowi Dziecka w Dąbrówce.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

16.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVI/193/20 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Zgierskiego na rok 2020.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

17.17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVI/193/20 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Zgierskiego na rok 2020 – druk B.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

18.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVI/192/20 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zgierskiego na lata 2020-2029.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

19.Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu Zgierskiego o działalności między sesjami Rady Powiatu.

20.Informacja Starosty Zgierskiego o pracach Zarządu i wykonaniu uchwał Rady w okresie między sesjami.

21.Zamknięcie obrad XXV sesji Rady Powiatu Zgierskiego.